?

Log in

No account? Create an account
Nov. 8th, 2002 @ 02:32 am screen/ed/ing/..
About this Entry
legolas:
Iemand enig idee hoe we het 'screenen' van comments kunnen vertalen?
[User Picture Icon]
From:wavebreaker
Date:November 8th, 2002 01:09 am (UTC)
(Permanent Link)
Een paar suggesties die zo even bij me opkomen: verbergen, afschermen, onzichtbaar maken (beetje te lang misschien).
From:legolas
Date:November 8th, 2002 04:09 am (UTC)
(Permanent Link)
Afschermen lijkt me wel wat! 'k zal maandag of zo eens proberen of dat overal inpast.
[User Picture Icon]
From:duimelotje
Date:July 12th, 2003 07:47 am (UTC)
(Permanent Link)
Discreet :)