?

Log in

No account? Create an account
Jul. 10th, 2002 @ 09:12 am Hoofdletters
About this Entry
walrick:
Even een herinnering: het is in het Nederlands niet goed om zinnen te schrijven waar ieder woord met een hoofdletter begint. Zoals bij Engelse titels enzo. In het Nederlands ziet dat er echt niet uit!

Dus niet: "Laat Geen Commentaar Toe", maar "Laat geen commentaar toe"
From:legolas
Date:July 10th, 2002 05:14 am (UTC)
(Permanent Link)
De regels voor hoofdletters zijn in 't Engels (bina) hetzelfde als in 't Nederlands toch? Dus ziet dat er in beide talen even goed/slecht uit zou ik denken? Vandaar dat iedereen dat wel zo gedaan heeft dacht ik?
From:walrick
Date:July 13th, 2002 01:33 am (UTC)
(Permanent Link)
Nou ja, wat de regels betreft weet ik het niet. Ik weet wel dat het minder gebruikelijk is in het Nederlands om hoofdletters te gebruiken in het midden van een zin. Het gaat eigenlijk ook niet zo zeer om normale zinnen, maar meer om statements enzo.

Voorbeeld uit de blauwe kolom:

Waar wij in het Nederlands zeggen: Heb je een vraag? Zou in het Engels eerder staan: Have a Question? Althans in dit verband, niet in het normale zinsgebruik, zoals in een boek of brief of zo.
From:legolas
Date:July 13th, 2002 02:37 am (UTC)
(Permanent Link)
Zou het kunnen dat dit ook afhangt van het soort 'zin'? Ik bedoel: voor Have a Question? lijkt me dit logisch, misschien omdat dit geen echte zin is, eerder een statement. Voor 'Heb je een vraag?' is het inderdaag niet meer logisch omdat dat een volledige zin is. Maar in de navigatiekolom links zou ik "Nieuw bericht" eigenlijk mooier vinden als "Nieuw Bericht". Dat lukt echter niet voor "Verander je stijl" omdat dat teveel een zin is, maar als dat "Verander Stijl" zou zijn denk ik dat het weer wel ok is.
(Dit alles uiteraard enkel in titels.)

Het gekke is dat ik me meen te herinneren dat ik ergens een bericht gezien had waarin juist gevraagd werd om hooftletters te gebruiken, maar ik kan dat niet meer vinden... Misschien in een comment ergens.
From:walrick
Date:July 13th, 2002 02:56 am (UTC)
(Permanent Link)
Tja, ik vind 'Nieuw bericht' juist mooier. Ook bijvoorbeeld op knoppen onder een formulier enzo. Kennelijk is het een ook kwestie van smaak.

Ik denk dat we daar maar een afspraak over moeten maken met alle vertalers. Ik moet wel zeggen dat voor mij persoonlijk de keuze voor meer gebruik van hoofdletters reden zou zijn, om voor mezelf terug te gaan naar Engels, zodra de vertaling af is. Ik kan me er echt aan storen.

Dat eerdere bericht is volgens mij een opmerking van mijzelf, waarin ik ook pleit voor minder hoofdletters, maar dat weet ik ook niet zeker meer.
From:legolas
Date:July 13th, 2002 03:17 am (UTC)
(Permanent Link)
Ja die heb ik wel gevonden, maar ik dacht dat er ook een was die juist om hoofdletters vroeg.

Mij maken die hoofdletters niet zoveel uit, ik zou het alleen met doen omdat het Engels ook zo is.

En ik switch in elk geval terug naar 't Engels eens de vertaling af is, ik vind dat gewoon leuker...
[User Picture Icon]
From:wavebreaker
Date:September 12th, 2002 04:14 pm (UTC)
(Permanent Link)
Als ik me er als nieuweling meteen even tegenaan mag bemoeien... ;-)

Er zijn wel degelijk regels voor het gebruik van hoofdletters in het Nederlands en die houden in dat er binnen een zin geen hoofdletters worden gebruikt, tenzij uiteraard voor eigennamen.

Ik erger me er persoonlijk altijd enorm aan als dat zo uit het Engels wordt overgenomen, omdat je dan meteen kunt zien dat het een vertaalde tekst is. De Nederlandse taal heeft z'n eigen regels, waarom zou je dan de Engelse regels gaan overnemen.

Tot zover mijn 2 eurocenten... ;-)
From:legolas
Date:September 13th, 2002 10:14 am (UTC)
(Permanent Link)
Mijn punt is nu juist dat Engels wat hoofdletters betreft dezelfde regels heeft als het Nederlands. (Van de talen die ik ken is het enkel in het Duits zo dat je elk zelfstandig naamwoord met een hoofdletter schrijft, denk ik.)

Dus: als het in het Engels iets met allemaal hoofdletters geschreven wordt is dat om een bepaalde reden zo gedaan door de makers (tegen de regels van het Engels in). Het leek me dan logisch dat ook naar het Nederlands toe over te nemen.

De reden om dit te doen ligt waarschijnlijk in het feit dat dit voor korte teksten _die geen zin zijn_ en speciaal in menu's (zoals in 't linker menu) mooier is (maar dat is subjectief uiteraard!).

bvb: "Paid Accounts":
"Betaalde accounts" <-> "Betaalde Accounts"

Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar het tweede, maar ik ga het niet direct allemaal gaan veranderen... Beter eerst alles vertalen, daarna kunnen we het nog eens over de details hebben ;-)
[User Picture Icon]
From:wavebreaker
Date:September 13th, 2002 12:18 pm (UTC)
(Permanent Link)
Nee, het Engels heeft niet dezelfde regels voor hoofdletters als het Nederlands. In het Engels worden in titels alle woorden, behalve lidwoorden en voorzetsels, met hoofdletters geschreven. Dat geldt voor titels van boeken, films, muziekstukken, maar ook voor titels en tussenkopjes in teksten. Neem bijvoorbeeld de filmtitel "Gone with the Wind", daarin wordt "wind" met een hoofdletter geschreven. In het Nederlands is het "Gejaagd door de wind", met alleen een beginhoofdletter.

Deze hoofdletterregel in het Engels wordt nu ook gebruikt in software, bijvoorbeeld voor menu-opties en teksten op knoppen. Vandaar bijvoorbeeld "Paid Accounts". Volgens de Nederlandse regels is dat dan gewoon "Betaalde accounts".
From:legolas
Date:September 13th, 2002 02:37 pm (UTC)
(Permanent Link)
Ok, dan laten we 't in 't nederlands zoals het nu (meestal) gedaan is.
[User Picture Icon]
From:lauria
Date:July 11th, 2002 08:40 pm (UTC)
(Permanent Link)
Okay, I don't speak Dutch, but i noticed that you speak English. I was wondering if you or someone here could do me a favor. I found this cryptic message on my website. I think it is Dutch only because I've tried every language at http://www.altavista.com and they don't have Dutch. None of them translate. So, if this is Dutch, I would appreciate it if you could just tell me what it means. If not, then I understand!

Ged nach dearbh do rathad solas na saorsa E hoireann o ro, a bhi e ho Gabh for a challtuinn, seundah chaoruinn Hao ribhi eile, o hi a bho

Thank you for your time.
From:walrick
Date:July 12th, 2002 12:57 am (UTC)
(Permanent Link)
Nope, this doesn't even come close to Dutch.

I tnihnk it might be some old language like Gaelic. Or maybe a fantasylanguage like Elvish or Klingon or so.
[User Picture Icon]
From:lauria
Date:July 12th, 2002 06:29 am (UTC)

Re:

(Permanent Link)
Thank you, anyway.... lol.... maybe it is some secret code....
From:legolas
Date:July 12th, 2002 04:56 pm (UTC)
(Permanent Link)
might also be some nordic language or so. maybe run the words through google one by one, see what you come up with.
[User Picture Icon]
From:lauria
Date:July 12th, 2002 07:13 pm (UTC)

Re:

(Permanent Link)
I actually found it! It is scotish gaelic... Someone I know told me.
From:walrick
Date:July 13th, 2002 01:11 am (UTC)
(Permanent Link)
So it was Gaelic!. Well, it looked like that to me.