?

Log in

No account? Create an account
Jun. 24th, 2002 @ 02:23 pm Vertalingen van termen volgens MS
About this Entry
legolas:
[User Picture Icon]
From:ex_ladyvox549
Date:June 24th, 2002 06:55 am (UTC)
(Permanent Link)
LOL Ik zag : 2. accessibility 2. tilgjengelighet staan en dacht WTF? Maar het bleek nors te zijn, niet nederlands:)
From:legolas
Date:June 24th, 2002 12:06 pm (UTC)

ah ja...

(Permanent Link)