?

Log in

No account? Create an account
Jan. 26th, 2011 @ 07:51 am (no subject)
About this Entry
(holidays) winter snowmen
tamar:
Ik heb een nieuw bericht gepost, waar men een reactie kan achterlaten om vertaalfouten te melden. Het vorige bericht, dat blijkbaar niet voldeed of misschien moeilijk was te vinden, is nu verwijderd. De nieuwe entry is ook weer te bereiken via onze gebruikersinfo.
[User Picture Icon]
From:ladyvox
Date:January 26th, 2011 10:58 am (UTC)
(Permanent Link)
Super! Heb hem gezien ja :)
[User Picture Icon]
From:xwingace
Date:January 26th, 2011 05:47 pm (UTC)
(Permanent Link)
Gezien! Ga hem maar even tracken...

XWA