?

Log in

No account? Create an account
Jan. 26th, 2011 @ 07:51 am (no subject)
About this Entry
(holidays) winter snowmen
tamar:
Ik heb een nieuw bericht gepost, waar men een reactie kan achterlaten om vertaalfouten te melden. Het vorige bericht, dat blijkbaar niet voldeed of misschien moeilijk was te vinden, is nu verwijderd. De nieuwe entry is ook weer te bereiken via onze gebruikersinfo.
Jan. 26th, 2011 @ 07:55 am translation errors / vertaalfouten
About this Entry
(nature) water & sky
tamar:
To report an error in the Dutch translation of LiveJournal's site text, please leave a comment on this entry with as much information as you can. This information may include a link to the page where you saw the error, a description of the error and any suggestions on how to correct it. You may also supply a link to a screenshot you have taken, if you think this helps to illustrate the problem.

Om een vertaalfout in de Nederlandse versie van LiveJournal's officiële tekst te melden, kun je een reactie op dit bericht achterlaten met zoveel mogelijk informatie. Te denken valt aan bijvoorbeeld een link naar de pagina waarop je de fout hebt gezien, of een beschrijving van de fout en eventuele suggesties hoe deze te verbeteren. Je mag het probleem ook verduidelijken met een screenshot, mocht je dit makkelijker vinden.