?

Log in

No account? Create an account
May. 17th, 2003 @ 09:47 pm 'upload'
About this Entry
legolas:
From:legolas
Date:June 1st, 2003 03:31 pm (UTC)
(Permanent Link)
Hmm, versturen is al in gebruik als het over email gaat, en 'k heb eens rondgekeken naar de vertalingen van ftp programma's, die gebruiken gewoon uploaden. dus uploaden dan maar... en "geupload" veronderstel ik... upgeload is helemaal maf ;-)
[User Picture Icon]
From:meezer84
Date:August 21st, 2003 09:04 am (UTC)
(Permanent Link)
I 2nd that.