?

Log in

No account? Create an account
May. 17th, 2003 @ 09:47 pm 'upload'
About this Entry
legolas:
[User Picture Icon]
From:unvollendete80
Date:May 19th, 2003 07:27 am (UTC)
(Permanent Link)
Downloaden is het ophalen van een file.
Uploaden het versturen.

Ik zou dus voor versturen gaan.