?

Log in

No account? Create an account
May. 11th, 2003 @ 11:29 pm moderation, syndication
About this Entry
legolas:
[User Picture Icon]
From:nephy3107
Date:May 17th, 2003 02:20 pm (UTC)

Re:

(Permanent Link)
Maintainen is ook beheren. Tja, nu wordt het moeilijk...
Misschien moderator = beheerder en maintainer = superbeheerder (soort van superuser in Linux)?

Het is maar een idee.