?

Log in

No account? Create an account
May. 11th, 2003 @ 11:29 pm moderation, syndication
About this Entry
legolas:
From:legolas
Date:May 17th, 2003 12:52 pm (UTC)
(Permanent Link)
Hmm, maar wat is maintainer dan? Praktisch gezien heeft een maintainer de rechten om anderen rechten toe te kennen enz., en een moderator alleen het recht om berichten t goed of af te keuren...
[User Picture Icon]
From:nephy3107
Date:May 17th, 2003 02:20 pm (UTC)

Re:

(Permanent Link)
Maintainen is ook beheren. Tja, nu wordt het moeilijk...
Misschien moderator = beheerder en maintainer = superbeheerder (soort van superuser in Linux)?

Het is maar een idee.