?

Log in

No account? Create an account
May. 11th, 2003 @ 11:29 pm moderation, syndication
About this Entry
legolas:
[User Picture Icon]
From:wavebreaker
Date:May 11th, 2003 03:20 pm (UTC)
(Permanent Link)
"moderator" zou ik inderdaad laten staan. Als werkwoord misschien "beheren"? Niet de meest ideale oplossing, maar ik vind het in ieder geval beter dan "modereren"... ;-)

"syndication" heet in het Nederlands gewoon "syndicatie" of "syndiceren". Letterlijk overgenomen uit het Engels waarschijnlijk.
From:legolas
Date:May 11th, 2003 04:06 pm (UTC)
(Permanent Link)
Maintainer is al beheren dus dat kan eignelijk niet meer. :-(