?

Log in

No account? Create an account
Mar. 8th, 2003 @ 07:35 am Hmm.
About this Entry
blue absflower
chemical:
Kinda quiet in these parts.

Anyone having any problems with translations?

Also, anyone interested in having access to the tool?

Let me know.
From:legolas
Date:March 9th, 2003 12:48 pm (UTC)
(Permanent Link)
Problemen genoeg: niet genoeg tijd, en hoe vertaal ik in hemelsnaam 'syndication'... en ni genoeg volk om alles vertaald te krijgen ;-)

D'r zijn een paar mensen die om info gevraagd hebben over helpen, maar nooit gereageerd hebben op mijn uitleg erover. Is die te afschrikwekkend of zo? Lees 'em eens na als je wil...
[User Picture Icon]
From:ex_ladyvox549
Date:March 10th, 2003 05:36 am (UTC)
(Permanent Link)
Wat dacht je van gewoon syndicatie :) Dat is de Nederlandse vertaling heh. Vraag ik me tevens af, hoe heb je feed vertaald dan? Distributie?

Je moet maar eens een search doen op google.nl - er zijn een aantal leuke artiekelen te vinden over syndicatie hehe.
From:legolas
Date:March 10th, 2003 10:29 am (UTC)
(Permanent Link)
'k heb feed ook nog niet vertaald denk ik. Als ik het al tegengekomen ben zal ik het wel ontweken hebben... distributie is al niet slecht.

Is syndicatie een 'echt' nederlands woord? Of gewoon een vernederlandsing van syndication?
[User Picture Icon]
From:ex_ladyvox549
Date:March 11th, 2003 01:17 am (UTC)
(Permanent Link)
Zeker weten doe ik het niet maar volgens mij is het gewoon een Nederlands woord.. Er bestaat ook zoiets als het woord syndicaat dus misschien hebben ze het daar van afgekeken? :)
From:legolas
Date:March 11th, 2003 12:48 pm (UTC)
(Permanent Link)
Hmm, syndicaat betekent in 't vlaams +- vakbond... Is dat ook zo in Nederland? En in 't engels? Ja waar komt die term syndication eigenlijk vandaan in 't engels?

(Bedenkingen die bij me opkwamen toen ik Syndicated Journal wilde vertalen als gesyndiceert dagboek, dat wil dus in Vlaanderen zeggen een dagboek dat aangesloten is bij een vakbond...)

Mijn (oud) nl-en woordenboek vertaal syndicate als 'gelijktijdig in verschillende kranten enz. publiceren'. Dat komt inderdaad meer overeen met wat er hier gebeurt. Maar ook daaruit zie ik niet direct een andere mogelijke vertaling.
[User Picture Icon]
From:elleboogie
Date:April 15th, 2003 03:39 pm (UTC)

goodness

(Permanent Link)
i was wondering if you could translate my last name for me - i know it's the church by the something. alas, i've forgotten:

van buskirk

gracias (van buskirk being the only dutch i know)
[User Picture Icon]
From:ex_ladyvox549
Date:May 7th, 2003 06:02 am (UTC)

Re: goodness

(Permanent Link)
elleboog means elbow. The -ie at the end is used as diminutive. Elleboogje (with -je) would be the proper spelling though, for little elbow. The -ie is more used in slang if you ask me.

Owh, I suddenly realize you are asking about your real life last name, not your user name. Hmm buskirk, no clue what that would be. Sorry :(
[User Picture Icon]
From:nele
Date:July 31st, 2003 07:56 am (UTC)
(Permanent Link)
Hey, ik heb juist deze community gevonden en wou zeggen dat ik geinteresseerd om te helpen vertalen (als jullie nog iemand zoeken). Ik ben van Belgie en studeer vertaler-tolk, engels-Tsjechisch.
Mijn e-mail: nele.decancq@vt4.net, of je mag ook gewoon op deze post antwoorden.